Windmolen

Naast zonne-energie kunnen we ook gebruik maken van een andere bestaande vorm van energie, namelijk windenergie. Deze onuitputbare vorm van energie is schone energie, gezien geen afvalstoffen noch schadelijke gassen vrijkomen. Een extra voordeel is de beschikbaarheid van wind, want deze is zowel tijdens dag en nacht beschikbaar.

Hoe zetten we wind om in elektriciteit?
De windmolen zet windkracht om in een bruikbare vorm van energie. De wind valt in op de rotorbladen, die rond een as draaien. Deze as is op haar beurt verbonden met een generator voor elektriciteit. De windmolen is gekoppeld aan de omvormer die de DC stroom omzet in AC spanning, voor injectie naar het net.

Groene stroom?
Net zoals bij zonnepanelen ontvangt de eindklant groenestroomcertificaten met een waarde van 80€ per certificaat, gedurende gegarandeerd 10 jaar.
Voor elke windturbine is een goedkeuring nodig op gemeentelijk niveau. Daarbij zullen enkele voorwaarden zoals visuele impact, geluidsnormen en voorschriften van ruimtelijke ordening getoetst worden, voor de goedkeuring wordt afgeleverd.